KATOWICE STREET ART AIR

jest kontynuacją wydarzenia, które od sześciu lat zmienia pejzaż Katowic, wprowadzając do niego prace najciekawszych przedstawicieli światowego streetartu. Nie przestając prezentować różnych formsztuki ulicy, Katowice Miasto Ogrodów modyfikuje formułę festiwalu. Katowice Street Art AiR (artist-in-residence) będzie trwał cały rok. Oprócz dedykowanych konkretnemu miejscu interwencji artystycznych, w ramach wydarzenia odbędą się również wystawy, warsztaty, spotkania z artystami czy Popołudniowy Plener Dźwiękowy przygotowany przez Biuro Dźwięku Katowice.