Michał Frydrych na wizji lokalnej!

Powrót
img_20170428_145232.jpg

Michał Frydrych rozpoczął właśnie swoją rezydencję artystyczną w Katowicach w ramach Katowice Street Art AiR.  Wspólnie z nami obderwuje i poznaje miasto, szuka inspiracji. Na podstawie wizji lokalnych, spotkań i analiz stworzy interwencję artystyczną wchodzącą w dialog z otoczeniem.