Michał Frydrych

Powrót
2016-turn-on-tune-in-drop-out-81.jpg
wrzesień 2017
Katowice

Absolwent warszawskiej ASP, studiował również na Universität der Künste w Berlinie. Zajmuje się malarstwem jako formą mówienia wizualnymi zdaniami. Tworzy przestrzenie używając języka w formie medium, które pozwala na pojawianie się w nich i znikanie rzeczy, relacji i historii. Interesuje się rzeczywistością jako językiem, pięknem w oku obserwatora, codziennością, rzucaniem cienia, psychodelią, patrzeniem w przestrzeń. Jego wystawy i prace pokazywane były między innymi w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Miejsce Projektów Zachęty, Bunkier Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera w San Sebastian.

https://michalfrydrych.com/

REALIZACJA DLA KATOWICE STREET ART AIR:

Pot to ruchoma rzeźba umiejscowiona w przestrzeni publicznej Katowic. Pracę stanowi zmięta w ponadmetrową kulę czarna, ażurowa, wykonana z metalu kratka zaczerpnięta z kraciastych koszul robotniczych, charakterystycznych dla wszystkich pracowników fizycznych. Od wewnątrz ta sfera posiada intensywne akcenty zieleni i czerwieni, dwóch klasycznych kolorów reprezentujących dwa główne przemysły śląska. Praca jest ruchoma; oznacza to, że mieszkańcy Katowic będą mieli możliwość decydowania o tym gdzie się ona znajdzie, jak i jej własnoręcznego przetaczania w nowe miejsca. Ideą jest zdemokratyzowanie umiejscawiania pracy w przestrzeni publicznej, poprzez oddanie pracy bezpośrednio w ręce przechodniów. Ale, żeby tę decyzję wprowadzić w życie tocząc pracę, trzeba będzie się trochę napocić.

Miejsce pracy można śledzić tu: http://kroplepotulsnilyjakgwiazdy.pl/

Miejsce rozpoczęcia projektu: Skwer między ul. Świdnicką 11 i Zielonogórską 16 b (Ligota). Praca służy WYŁĄCZNIE do toczenia pieszymi szlakami komunikacyjnymi. 

REGULAMIN KORZYSTANIA „Krople potu lśniły jak gwiazdy”

  1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z instalacji artystycznej „Krople potu lśniły jak gwiazdy” autorstwa Michała Frydrycha.
  2. Instalacja stanowi własność Katowice – Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach.
  3. Zabronione jest niszczenie instalacji, w tym w szczególności jej wyginanie, cięcie lub malowanie.
  4. Instalacja przeznaczona jest do korzystania polegającego na przetaczaniu jej pieszymi szlakami komunikacyjnymi, przy użyciu własnych mięśni przez mieszkańców Katowic.
  5. Przy przetaczaniu instalacji należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności: przetaczać instalację wyłącznie pieszymi szlakami komunikacyjnymi w sposób zapobiegający naruszeniu nietykalności osób trzecich lub zniszczeniu mienia;  przed rozpoczęciem przetaczania upewnić się, że w pobliżu instalacji nie znajdują się osoby trzecie, które mogą ulec wypadkowi w wyniku kontaktu z instalacją.
  6. Instalacja może być przetaczana wyłącznie przez osoby dorosłe lub osoby małoletnie pod opieką osób dorosłych.
  7. KMO nie bierze odpowiedzialności za użycie instalacji niezgodne z jej przeznaczeniem oraz korzystanie z niej w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.