Idea

Powrót
saf2.jpg

KATOWICE STREET ART AIR

Katowice Street Art AiR jest kontynuacją wydarzenia, które od sześciu lat zmienia pejzaż Katowic, wprowadzając do niego prace najciekawszych przedstawicieli światowego streetartu. Nie przestając prezentować różnych formsztuki ulicy, Katowice Miasto Ogrodów modyfikuje formułę festiwalu. Katowice Street Art AiR (artist-in-residence) będzie trwał cały rok. Oprócz dedykowanych konkretnemu miejscu interwencji artystycznych, w ramach wydarzenia odbędą się również wystawy, warsztaty, spotkania z artystami czy Popołudniowy Plener Dźwiękowy przygotowany przez Biuro Dźwięku Katowice.

Kuratorem działań jest katowicka artystka wizualna Matylda Sałajewska.

KONCEPCJA KURATORSKA

Zdecydowaliśmy się na zmianę krótkiej formuły festiwalowej na program rezydencyjny, który umożliwi twórcom dogłębne poznanie i oswojenie przestrzeni, w której będą pracować. Spędzając w Katowicach kilkanaście tygodni będą mieli szansę wybrać miejsce, w którym zrealizują projekt i wniknąć w jego rzeczywistość, którą tworzy przede wszystkim lokalna społeczność. Pozwoli to na stworzenie nie tylko projektów o charakterze site-specific ale takich, które odpowiedzą na potrzeby mieszkańców czy wręcz zaangażują ich do aktywnego udziału. Nawiązanie relacji i zdobycie zaufania wymaga czasu. Dialog artysty z odbiorcą będzie miał możliwość wybrzmieć a efektem tego spotkania będzie realny projekt. Może być on efemerydą lub stałym elementem, który wpisze się w miejską narrację stając się częścią urbanistycznej tkanki miasta i co najważniejsze częścią życia jego mieszkańców. Nieselektywna sztuka jaką jest street art nie wybiera swojego odbiorcy. Nie jest on elitarną jednostką, bywalcem galerii czy zainteresowanym sztuką mieszkańcem. Street art dociera do każdego i każdy może się na jego temat wypowiedzieć, a podczas Katowice Street Art AiR również spotkać się z autorem osobiście w jego pracowni co umożliwi program On AiR. Lokalni twórcy również będą mieli okazję spotkać się z zaproszonymi gośćmi, nawiązać współpracę, wymienić doświadczenia. Wierzymy w misyjny charakter sztuki, która od wieków poruszała tematy istotne i aktualne. Jej krytyczny charakter i wolność słowa jaki ją charakteryzuje pozwalały na wypowiedzi odważne i znaczące. Tworząc platformę umożliwiającą współpracę i nawiązanie relacji artysty z mieszkańcem zbliżamy się do człowieka, który jest niejako tematem przyszłorocznej rezydencji. Człowiek jako odbiorca, człowiek jako współtwórca, człowiek jako użytkujący, człowiek dający, człowiek potrzebujący, człowiek biedny, człowiek samotny. Artysta będzie miał kontakt z różnymi ludźmi podczas 2 miesięcznej rezydencji w Katowicach. Zetknie się ze specyficznym środowiskiem, z różnymi standardami życia, rożnymi doświadczeniami. Zobaczy to czego nie widać na pierwszy rzut oka i usłyszy to czego się nie spodziewa. Mamy nadzieję, że zainspiruje go to do stworzenia realizacji, która nas poruszy. W dobie globalizacji obserwujemy jak zacierają się kolejne granice. Świat kurczy się na naszych oczach. Rozwój technologii, łatwość podróżowania a nade wszystko coraz szybsza wymiana informacji sprawiają, że poszerzają się horyzonty naszego poznania. Mimo tej pozornej łatwości komunikowania się, w natłoku bodźców łatwo zgubić się w informacyjnym chaosie. Nadmiar docierających zewsząd impulsów rozbija się o ograniczone możliwości ich recepcji. Zatraca się krytycyzm myślenia. Polegając na powielanych kalkach łatwo wpaść w pułapkę stereotypów. Jednocześnie łatwość i anonimowość komunikacji powoduje, że internet staje się polem dla upustu frustracji i negatywnych emocji skutkując zjawiskiem "hejtu" i coraz powszechniejszej mowy nienawiści. Media społecznościowe, choć oferują nieograniczone możliwości dotarcia do dowolnego użytkownika, powodują też paradoksalnie ograniczenie w wymianie przeciwstawnych poglądów i swojego rodzaju zamknięcie w informacyjnej bańce. Tylko przełamując ten schemat, tylko wykraczając poza zamknięty krąg osób i źródeł informacji, tylko poprzez poszerzenie znanego nam horyzontu i faktyczne otwarcie na drugiego człowieka jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać środki jakie oferuje współczesny świat. Chcemy postawić na bezpośredni kontakt odbiorcy z artystą. Chcemy umożliwić spotkanie, pobudzić rozmowę i ciekawość, taką która przezwycięża stereotypy i pozwala wyjść poza schemat.